Sectia de Pediatrie Bacau

Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 01  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 02  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 03  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 06  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 08  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 09 
Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 07  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 10  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 04  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 11  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 05  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 12 
Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 14  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 13  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 15  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 16  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 17  Pictura pe perete in Sectia de Pediatrie SJ Bacau 18